U planu 3 vrlo značajna projekta za Šumadiju – od čuvanja kulturno-istorijskog nasleđa, preko razvoja infrastrukture i razvoja turizma, pa sve do novih namena starih objekata

30.01.2024. | Ekonomija

Grad Kragujevac i opštine Šumadijskog okruga, u saradnji sa Univerzitetom u Kragujevcu, Ekonomskim fakultetom, FILUM-om i Zavodom za zaštitu spomenika kulture, priremaju značajne projekte koji će značajno poboljšati život građana ovog dela Srbije.

Kako saznajemo, u pripremi su tri vrlo značajna projekta za ovaj region, koji proističu iz nedavno usvojene Strategije integrisane teritorijalne investicije za Šumadijski okrug, koja je ključni strateški dokument za razvoj ovog dela Srbije, baziran na principima međuopoštinske saradnje.

„Šumadija konekt“ – valorizacija industrijskog nasleđa

Projekat „Šumadija konekt“ podrazumeva valorizaciju industrijskog nasleđa. Investicije su planirane Kragujevcu, u pojasu Vojno–tehničkog zavoda, zatim investicija u Lapovu u pešačkoj zoni, u smislu razvoja identiteta Lapova kao “grada železnice”, ali će i ostale opštine Šumadijskog okruga dobiti usluge izrade dokumentacije za valorizaciju kulturno-istorijskog nasleđa koji će im pomoći da unaprede svoj proces prostornog planiranja.

„Krest“ – infrastrukturne investicije za unapređenje turizma

Drugi projekat je „Krest“ i obuhvata četiri opštine: Aranđelovac,Topolu, Raču i Knić. U okviru projekta, prema rečima Nenada Popovića direktora Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, biće sprovedene direktne infrastrukturne investicije u oblasti koje će unaprediti turističku ponudu ovih opština, ali ne pojedinačno već pod okriljem destinacijske menadžment organizacije koja će unaprediti turističku poziciju Grada Kragujevca i opština Šumadijskog okruga na mapi Srbije i čitavog regiona. U partnerstvu su i Turistička organizacija Srbije, Univerzitet u Kragujevcu i Zavod za zaštitu spomenika.

Nova namena ključnog objekta Vojno-tehničkog zavoda

Treći projekat je „Predstudija izvodljivosti“ za mašinsku radionicu Vojno–tehničkog zavoda u okviru koga će biti definisana buduća namena mehaničke radionice kao ključnog objekta u Vojno-tehničkom zavodu čime će se stvoriti uslovi da se kasnije lakše dođe do sredstava.

Unapređenje investicionog ambijenta u Gradu Kragujevcu

Takođe, u pripremi je i projekat pod nazivom „Unapređenje investicionog ambijenta u Gradu Kragujevcu – druga faza“ koji za cilj ima unapređenje usluga i mehanizama za privlačenje direktnih investicija i kapacitete za upravljanje investicionim projektima na teritotiji grada Kragujevca. Ovaj projekat sprovodi se zahvaljujući sufinansiranju Razvojne agencije Srbije.

Po završetku projekta, očekuju se napređenji kapaciteti zaposlenih u upravi i organizacijama za podršku za poslove rada sa investitorima i upravljanju velikim infrastrukturnim projektima, kao i da budu razvijeni mehanizami za promociju investicionih projekata Grada Kragujevca i opština Šumadijskog okruga i sajma „See Invest Expo 24“.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *