Srbija uvozi šišarke usled manjka istih

05.10.2023. | Ekonomija

Prema Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, Srbija će morati da uvozi šišarke. Obradu ovog zakona je obelodanilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u petak, 29. septembra.

„Na tržištu Srbije nema dovoljno šumskog semena za drveće (šišarki, korenja i dugih delova za biljke). Predložene su izmene i dopune Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, čiji je cilj povećanje kapaciteta za proizvodnju šumskog semena,“ ističe se u tekstu Nacrta.

Šišarke nužne za reprodukciju drveća

U obrazloženju predloga ovih izmena navodi se da je neophodno preduzeti mere kako bi se povećala proizvodnja kvalitetnog šumskog semena. Nacrt polazi od povećanih potreba za šumskim semenom u kontekstu borbe sa vremenskim promenama, prezervaciji biodiverziteta i poboljšanju kvaliteta vazduha. „U poslednjih 15 godina konstatovan je pad obima proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala, kao i obima pošumljavanja u Srbiji,“ navodi se u Nacrtu.

U telu dokumenta je jasno definisano šta spada pod reproduktivni materijal. Navodi se sledeće:

  • Seme
  • Deo biljke
  • Sadnica.

Pod „semenom“ Nacrt navodi šišarke, plod i seme namenjeno za proizvodnju sadnog materijala. Što se tiče dela biljke, prema Nacrtu pod tim terminom spadaju reznica, pupoljak, izbojak, položenica i koren.

Zašto nam fale šišarke?

U nastavku teksta, pojašnjavaju se glavni razlozi zbog kojeg u Srbiji pomanjkava reproduktivnog materijala za drveće. „Uzrok za nedostatak dovoljnih količina šumskog semena na tržištu je i ređi rod semena domaćih vrsta šumskog drveća, kao posledica izmenjenih klimatskih uslova. U toj situaciji postoji potreba za uvozom šumskog semena, koji je sada ograničen na dve kategorije semena, i to kvalifikovano i testirano. U cilju obezbeđivanja dovoljnih količina predlaže se da se odobri i uvoz selekcionisanog semena, uz uslov da potiče iz regiona sličnih ekoloških osobina,“ stoji u Nacrtu.

Članom 8. ovog zakona propisuje se da se seme namenjeno podizanju i obnavljanju šuma može staviti u promet isključivo ako je proizvedeno od priznatog polaznog materijala. Poslove stručnog rukovođenja proizvodnjom šumskog semena mogu da rade svi diplomirani inženjeri šumarstva koji su izučavali proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala. Ovo je istaknuto kao jedna od ključnih izmena u Nacrtu zakona. Pritom treba naglasiti da stručno rukovođenje mogu da imaju i diplomirani inženjeri pejzažne arhitekture. Izuzetak čine inženjeri odseka za preradu drveta

pročitajte  reklame

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *